La bellesa OBJECTIVA de les estructures MATEMÀTIQUES. (Són les matemàtiques una realitat objectiva o són el producte de la ment humana?)

Existeix una bellesa objectiva? Aquesta pregunta ens remet, entre moltes d’altres consideracions, a una reflexió sobre la sostenibilitat de l’idealisme. Hi ha entitats universals (eidos) independents de la ment humana en l’Univers? Existeix la bellesa com a universal? En l’aspecte merament físic la bellesa no és mai objectiva. Il Duomo pot resultar corprenedor per a…