Ens afalaga més l’anhel de gaudir del virtuosisme de l’exercici creatiu i esportiu o eixir per sobre de la resta? (La trampa de la raó il·lustrada)

Menystenim la raó quan diem que només és capaç de sotmetre i dominar? Heus aquí una dialèctica interessant i substanciosa. Sembla que un hiatus a aquesta dialèctica de sotmetiment i supervivència de la raó es podria atribuir a les arts o aquelles altres activitats dels homes que sublimen l’esperit i demanden una especial abstracció mental….

El cervell humà i l’Univers: hologrames?

La idea d’un Univers hologràfic ja apareix en els primers texts sagrats d’Orient, en els Vedes, i la contempla l’espiritualitat i saviesa Advaita. La idea d’un Univers hologràfic significa que la seva estructura es reproduïda en les parts més petites d’aquest i així successivament. S’ha consolidat gràcies als avanços científics i el descobriment de fenòmens…